Styczeń 10, 2020

Hartowanie i odpuszczanie

Hartowanie – obróbka cieplna polegająca na nagrzaniu detalu do wysokiej temperatury, wygrzaniu a następnie szybkim schłodzeniu. Zabieg ten pozwala na wzrost twardości i wytrzymałości stali.

Stosowane przez nas ośrodki chłodzące to: solanka, olej hartowniczy, wodny roztwór polimerowy, azot.

Przeprowadzamy:

– Hartowanie objętościowe – wzrost twardości uzyskuje się na całym przekroju detalu

– Hartowanie w prasie-metoda, w której nacisk prasy zmniejsza ryzyko wystąpienia odkształceń

Hartowane detale do: 1000 mm lub Ø600mm

Odpuszczanie – proces polegający na zwiększeniu plastyczności oraz usunięciu naprężeń powstałych w materiale po hartowaniu. W zależności od temperatury odpuszczania można uzyskać odpowiednią kombinację własności wytrzymałościowych i plastycznych stali.