Hartowanie indukcyjne

Hartowanie indukcyjne – wzrost twardości uzyskuje się na określonej głębokości od powierzchni detalu