Styczeń 10, 2020

Obróbka cieplno- chemiczna

Nawęglanie– obróbka cieplno- chemiczna polegająca na dyfuzyjnym wzbogacaniu powierzchni stali atomami węgla. Odbywa się w podwyższonej temperaturze, przy udziale atmosfery o zadanym potencjale węglowym.

Wykonujemy nawęglanie próżniowe PreNitLPC na dowolną głębokość oraz koncentrację węgla. Wymiary komory roboczej pieca: Ø1250 x 1250mm

Węgloutwardzanie– obróbka cieplno-chemiczna polegająca na nawęglaniu powierzchni na głębokość 0,3mm -2mm i następnie hartowaniu stali. Wynikiem jest utwardzenie nawęglonej powierzchni ( ̴ 700HV) z łagodnym przejściem do miękkiego rdzenia detalu, wzrost udarności i odporności na ścieranie. Proces jest zwykle zakańczany niskotemperaturowym odpuszczaniem umożliwiającym usunięcie naprężeń własnych powstałych po hartowaniu.

Przeprowadzamy nawęglanie próżniowe PreNitLPC na dowolną głębokość oraz koncentrację węgla z bezpośrednim hartowaniem w oleju lub azocie.

Powierzchnie detali, które nie wymagają utwardzania powierzchniowego zabezpieczane są przed procesem odpowiednia pastą.

Azotowanie– obróbka cieplno-chemiczna polegająca na utworzeniu azotków przy powierzchni detalu. Proces odbywa się w niższych temperaturach niż proces nawęglania. Celem azotowania jest podwyższenie twardości powierzchniowej, wytrzymałości zmęczeniowej, odporności na ścieranie oraz odporności na korozję. Niższa temperatura procesu zmniejsza ryzyko wystąpienia odkształceń detalu. Poza ewentualnym szlifowaniem, jest to ostatni etap obróbki detalu. W zależności od gatunku stal uzyskuje twardość w granicach od 450 HV do 1300 HV

Przeprowadzamy proces azotowania metodą ZeroFlow. Wymiary komory roboczej pieca do azotowania to Ø1000 x 1500mm.

Powierzchnie detali, które nie wymagają utwardzania powierzchniowego zabezpieczane są przed procesem odpowiednia pastą.