Sierpień 19, 2015

Projekt realizowany w ramach POIG – Działanie 8.2

logas
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

„Hartownia Białystok” Spółka Akcyjna informuje Państwa o rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Stworzenie platformy B2B do zarządzania procesami biznesowymi realizowanymi przez firmę „HARTOWNIA BIAŁYSTOK” S.A.” Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego klasy (B2B) pozwalającego na automatyzację procesów biznesowych pomiędzy „Hartownią Białystok” S.A. a współpracującymi przedsiębiorstwami, tj. firmą Bison Chucks, ZM Kolno oraz Bison Vertriebsges. System B2B powstanie p oprzez integrację systemu informatycznego „Hartowni Białystok” S.A. oraz systemów informatycznych partnerów biznesowych. Projekt zakłada m.in. wykonanie sieci komputerowej, zakup komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania umożliwiających skonstruowanie platformy wymiany informacji. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych oraz przy wsparciu w formie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

82ogloszenie

Zapytanie ofertowe

Dodaj komentarz