Styczeń 10, 2020

Wyżarzanie

Wyżarzanie- proces polegający na nagrzaniu stali do wymaganej temperatury, wygrzaniu i powolnym chłodzeniu. Wysokość temperatury wygrzania determinuje uzyskanie określonych właściwości stali.

-normalizujące- ma na celu rozdrobnienie i ujednolicenie struktury stali. Polepsza własności wytrzymałościowe.

-zupełne- powoduje zmiękczenie stali oraz wzrost ciągliwości. Chłodzenie odbywa się wraz z piecem. Stosowane w przypadku stali stopowych o dużej hartowności.

-zmiękczające- celem procesu jest zmniejszenie twardości, a tym samym ułatwienie obróbki skrawaniem materiału.

Zmiękczanie jest stosowane także, przed ponownym utwardzaniem materiału w celu eliminacji pęknięć hartowniczych

-rekrystalizujące- Stosowane w przypadku materiałów odkształconych plastycznie. Celem procesu jest przywrócenie pierwotnej ciągliwości i plastyczności stali

-stabilizujące- proces przeprowadzany w temperaturze do 150C. Wynikiem obróbki jest zachowanie stabilności wymiarowej detalu oraz zmniejszenie naprężeń własnych materiału.